9 kwietnia 2018

Wiosenne zarybienia 2018

img-0738

Wraz z  gwałtownym nadejściem wiosny w Szwaderkach rozpoczęły się zarybienia wylęgiem sieji i sielawy oraz rozród innych gatunków.

Koregonidy (sieja i sielawa) niedawno wykluły się z ikry pozyskanej w listopadzie ubiegłego roku. Zarybiliśmy nimi jeziora: Łańsk, Pluszne, Maróz Duży, Mielno, Dłużek, Kownatki i Gim. Ponadto część wylęgów trafiła na pomosty podchowowe.

Zarybianie tymi gatunkami ma w Szwaderkach ponad stuletnią tradycję i jest bardzo ważne w aspekcie bioróżnorodności i funkcjonowania ekosystemów jezior sielawowych. Te szlachetne ryby żyją tylko w czystych wodach i mają bardzo pozytywny wpływ na cały ekosystem ponieważ przebywając w głębokich warstwach jeziora  wykorzystują pokarm niedostępny dla innych gatunków ryb przez co zapobiegają procesom eutrofizacji. Ryby te są od wieków kulinarnym symbolem Warmii i Mazur przeważnie w postaci wędzonej. Ponadto w pewnych okresach szczególnie podczas wyrównania termicznego w jeziorach  są pokarmem dla dużych głębinowych szczupaków i okoni, a te z kolei są atrakcją dla wędkarzy. Trzeba przyznać, że tzw. szczupak lub okoń „sielawowy”  smakuje wybornie.

Zaraz po wylęgach sieji  i sielawy rozpoczął się czas rozrodu szczupaków. W wylęgarni w Szwaderkach specjaliści ichtiolodzy pozyskują i inkubują ikrę od stada  tarlaków szczupaków zgromadzonych na stawach oraz od ryb złowionych z wód otwartych. Czas inkubacji i podchów małych szczupaków trwa około miesiąca i jest krótki w porównaniu z sieją czy sielawą, które przebywają w wylęgarni prawie pół roku. W maju małe szczupaki zostaną wypuszczone do kilkudziesięciu jezior.

Po szczupakach do tarła przystępują sandacze i w przypadku tego gatunku rozród jest prowadzony dwukierunkowo. Pierwszy kierunek to rozród w pełni kontrolowany przez ichtiologów w wylęgarni, drugi to rozród naturalny przeprowadzany w małych stawach ziemnych na specjalnie przygotowanych gniazdach mineralnych z kamieni polnych lub dachówek ceramicznych. Samice sandacza składają w tych gniazdach ikrę,  a samce pilnują i pielęgnują jej aż do monetu w którym wylęgną się małe sandacze. Wylęg i narybek jest odławiany pod koniec maja lub na początku czerwca i wtedy będzie wypuszczany do jezior sandaczowych.

W ten oto sposób, rok po roku wygląda wiosna u nas w Szwaderkach. Osoby, które bliżej interesują się tematyką rozrodu ryb chcielibyśmy zaprosić do odwiedzenia naszej wylęgarni. Pierwsze pięć osób, które wyśle wiadomość z prośbą o wizytę, zostanie zaproszonych przez naszych ichtiologów na krótką wycieczkę po Szwaderkowej wylęgarni.