Regulamin wędkowania 2024

Regulamin wędkowania SzwaderkiZapraszamy do obejrzenia filmu o wylęgarni i zarybieniach w Szwaderkach.

Ściągnij PDF:

INFORMACJE OGÓLNE

 • Poniższy regulamin obowiązuje od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
 • Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie w trakcie jego obowiązywania są publikowane na stronie www.szwaderki.pl.
 • Wędkujący na wodach Gospodarstwa Rybackiego Szwaderki zobowiązani są przestrzegać przepisów wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985r., (z późniejszymi zmianami), rozporządzeń do ww. ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 • Gospodarstwo Rybackie Szwaderki udostępnia do amatorskiego połowu ryb jeziora i rzeki wymienione w tabelach „Wykaz łowisk ogólnie udostępnionych”, „Wykaz łowisk limitowanych” oraz „Wykaz łowisk specjalnych”.
 • Na łowiskach ogólnie udostępnionych prowadzona jest gospodarka rybacko-wędkarska.
 • Na łowiskach limitowanych mogą być prowadzone rybackie odłowy gospodarcze, ale w stopniu ograniczonym. Dodatkowo GR Szwaderki zastrzega sobie prawo do odłowów kontrolnych, ewentualnych odłowów regulacyjnych oraz odłowów w celu zapewnienia stada tarłowego.
 • Na łowiskach specjalnych nie są prowadzone rybackie odłowy gospodarcze, ale GR Szwaderki zastrzega sobie prawo do jednego odłowu kontrolnego rocznie na każdym z łowisk oraz ewentualnych odłowów regulacyjnych.

DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO POŁOWU RYB

 • Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca zezwolenie oraz kartę wędkarską.
 • Zezwolenie elektroniczne (zakupione poprzez system https://zezwolenia.szwaderki.pl) zaczyna obowiązywać nie szybciej niż po upływie godziny od chwili jego zakupu.
 • Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14 (mogą one wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę) oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
 • W ramach jednego zezwolenia może wędkować współmałżonek lub osoba towarzysząca w wieku do lat 14 przy zachowaniu limitów obowiązujących dla danego zezwolenia.

WĘDKARZ MA OBOWIĄZEK:

 • Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną niezwłocznie wypuszczać do wody.
 • Utrzymywać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
 • W przypadku zauważenia kłusownictwa lub zanieczyszczenia środowiska natychmiast zawiadomić o tym Straż Rybacką tel. 606 987 125.
 • Przed połowem ustalić czy łowisko jest udostępnione do wędkowania i jakie obowiązują na nim zasady (patrz mapa i wykaz).
 • W czasie wędkowania nadzorować swoje wędki.

ZABRANIA SIĘ:

 • Łowić ryby w odległości mniejszej niż 50m od jazów, tam i sprzętu rybackiego.
 • Łowić ryby szarpakiem z łodzi.
 • Budować pomosty, kładki i platformy bez zgody właściciela wody.
 • Stosować nadmierne ilości zanęt – w ilości większej niż 0,5 litra na dobę.
 • Używać jako przynętę: rybę niewymiarową, rybę z innego łowiska, wędkując z lodu rybę żywą lub martwą.
 • W trakcie trollingu stosować przynętę inną niż sztuczną.
 • Na rzekach stosować przynętę inną niż sztuczną.

PORY I SPOSOBY WĘDKOWANIA

 • W dzień (tj. od wschodu do zachodu słońca) - z brzegu, z lodu i z łodzi
 • W nocy (tj. od zachodu do wschodu słońca) - tylko z brzegu
 • Przy czym zezwolenie nocne obowiązuje od zachodu pierwszego dnia okresu wędkowania do wschodu dnia po zakończeniu okresu wędkowania.

DOZWOLONA ILOŚĆ WĘDEK

 • Wędkowanie z brzegu - 2 zwykłe wędki lub 1 spinning lub 1 muchówka.
 • Wędkowanie z łodzi - 2 zwykłe wędki lub 1 spinning lub 1 trolling lub 1 muchówka.
 • Wędkowanie z lodu - 1 wędka

LIMITY POŁOWU, WYMIARY ORAZ OKRESY OCHRONNE

Uwaga: na łowiskach limitowanych i specjalnych mogą zostać wprowadzone inne limity połowu, wymiary oraz okresy ochronne. W przypadku wprowadzenia takich zmian aktualne informacje zawsze pojawią się w trakcie zakupu oraz na zakupionym zezwoleniu.
Ponadto aktualne zasady obowiązujące na łowiskach można znaleźć na stronie szwaderki.pl/lowiska.
Dla wszystkich złowionych ryb obowiązuje limit dobowy 4kg. Okaz powyżej 4kg wyczerpuje limit dobowy. Ponadto dla niżej wymienionych gatunków obowiązują wymiary i okresy ochronne oraz dobowe limity ilościowe:

Gatunek Wymiar ochronny Okres ochronny Dobowy limit ilościowy
Boleń 40cm --- 2 szt.
Lin 25cm --- 2 szt.
Miętus 30cm 1 XII - 28/29 II 2 szt.
Okoń --- --- 10 szt.
Pstrąg potokowy 40cm 1 IX - 31 XII 1 szt.
Sandacz 50cm 1 III - 31 V 1 szt.
Sieja 35cm 15 X - 31 XII 2 szt.
Szczupak 50cm 1 I - 30 IV 1 szt.
Troć jeziorowa 50cm 1 IX – 31 I 1 szt.
Węgorz 50cm 1 XII - 31 III 2 szt.

KONTROLA WĘDKUJĄCYCH

 • Wędkarz ma obowiązek poddać się kontroli: Policji, Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej, Straży Leśnej, Straży Łowieckiej oraz uprawnionym pracownikom Gospodarstwa Rybackiego Szwaderki posiadającym legitymację.
 • Naruszenie zasad niniejszego Regulaminu pociąga za sobą konsekwencje karne wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym oraz jest podstawą do wycofania zezwolenia bez odszkodowania.

Zauważone przypadki kłusownictwa oraz zanieczyszczania środowiska prosimy zgłaszać do Straży Rybackiej tel. 606 987 125.

TERMINY WĘDKOWANIA

 • Z brzegu i z lodu: od 1 stycznia do 31 grudnia
 • Z łodzi: od 1 maja lub 1 czerwca do 15 listopada lub 30 listopada lub 31 grudnia (patrz mapa i wykaz).