Fundusze unijne

Gospodarstwo Rybackie Szwaderki korzystało z finansowania z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

Z wykorzystaniem dotacji z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" zrealizowaliśmy następujące projekty:

Modernizacja podchowalni ryb w obiekcie stawowym Kurki

W ramach powyższego wniosku został zmodernizowany budynek podchowalni ryb – wykonano prace budowlane polegające m.in. na ociepleniu budynku oraz budowie basenów podchowowych.

Podniesienie efektywności produkcyjnej stawów pstrągowych poprzez sztuczne natlenianie wody do produkcji stawowej.

W ramach powyższego wniosku został wybudowany budynek uzdatniania (natleniania) wody służącej do hodowli ryb na Obiekcie Stawowym Kurki.

Doposażenie łańcucha przetwórczego w sprzęt zmniejszający na oddziaływanie na środowisko i poprawiający warunki bezpieczeństwa, higieny, zdrowia i warunków pracy:

1. Pojazd z zabudową izotermiczną i agregatem chłodniczym.

2. Pojazd z zabudową izotermiczną.

3. Układ chłodniczy do ryb wędzonych wraz z montażem.

Modernizacja zaplecza socjalnego dla pracowników gospodarstwa.

W ramach powyższego wniosku zostało zrealizowane:

1. Modernizacja zaplecza socjalnego w istniejącym budynku.

Doposażenie gospodarstwa w środki transportu specjalistycznego:

1. Pojazd specjalistyczny ciężarowy

2. Pojazd specjalistyczny ciężarowy

3. Baseny do transportu żywych ryb

4. Przyczepa laweta DMC 3500 kg

5. Przyczepa laweta DMC 2500 kg

6. Zbiornik na olej napędowy 5000l z systemem SMDP standard z modemem komunikacji kablowej CAN/LAN