Fundusze UE

Gospodarstwo Rybackie Szwaderki korzysta z finansowana z Europejskiego Funduszu Rybackiego z Programu Operacyjnego RYBY. Wszystko po to, żeby rozwijać się i poprawiać jakość na przekroju całej naszej działalności.

Fundusze EU

Z wykorzystaniem pieniędzy z programu PO RYBY w Szwaderkach powstały m. in.

  • przetwórnia Ryb
  • nowe stawy narybkowe
  • nowoczesny specjalistyczny transport
  • odremontowane rybaczówki

Z tych bardziej innowacyjnych:

  • rekultywacja jezior Maróz i Święte z wykorzystaniem patentu z UWM w Olsztynie, który polega na wyprowadzaniu wód głębinowych z tych jezior i ich uzdatnianiu. Urządzenie działa samoczynnie na zasadzie lewara hydraulicznego i jest swoistym perpetuum mobile ponieważ nie potrzebuje energii zewnętrznej, a do jego funkcjonowania wystarczą siły natury. W ciągu jednej sekundy specjalny rurociąg wyprowadza 200 litrów niskiej jakości wody, którą potem natlenia się oddaje z powrotem do zlewni
  • wysposażenie do monitorowania jakości wód i zagrożeń eutrofizacyjnych oraz ochrony naszych zbiorników wodnych
  • Szwaderkomobil - samochód do mobilnej sprzedaży ryb i produktów, z którego prowadzimy sprzedaż w okolicznych miejscowościach
  • materiały reklamowe oraz akcja promocyjna – w ramach którego powstał szereg materiałów reklamowych, kampanie reklamowe, a także ta strona internetowa.

Przy wdrażaniu wszystkich projektów pomagają nam takie instytucje jak: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urząd Marszałkowski woj. warmińsko-mazurskiego, Lokalna Grupa Rybacka. Serdecznie dziękujemy za wsparcie udzielone przez wszystkie osoby zaangażowane we wdrażanie i rozliczanie projektów.